Dagmara Bułach
psychoterapeuta, psycholog Łódź
telefon : 509316687
e-mail : dagmara.bulach@gmail.com

 • psychoterapia w Łodzi - Dagmara Bułach
 • psychoterapia
 • psycholog
 • psycholog łódź
 • psychoterapia integracyjna

Psycholog, psychoterapeuta Dagmara Bułach

Jestem psychologiem i dyplomowaną psychoterapeutką. W swojej pracy indywidualnie podchodzę do problemów każdego pacjenta starając się w jak najkrótszym czasie udzielić skutecznej pomocy. Pracuję w nurcie psychoterapii integracyjnej umożliwiającej wykorzystanie zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych technik terapeutycznych. Jako Psychoterapeuta pomagam odkryć oraz odpowiednio zmodyfikować schematy osobiste, które powodują zaburzenia.

Moja oferta to:

 • Terapia indywidualna
 • Terapia par
 • Terapia rodzin

Zapraszam do skorzystania z profesjonalnej pomocy na terenie Łodzi.


Korzyści jakie niesie za sobą psychoterapia:

 • Pełniejsze i lepsze rozumienie swoich zachowań, uczuć i potrzeb,
 • Zdobycie umiejętności budowania pozytywnych, opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi ludźmi,
 • Uwolnienie się od nadmiernie i nieadekwatnie odczuwanych emocji – lęku, smutku, złości, wstydu i innych,
 • Bardziej realne postrzeganie siebie, swoich możliwości i pragnień,
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości,
 • Nabycie umiejętności stawiania i realizowania celów życiowych,
 • Uwolnienie się od przykrych objawów somatycznych takich jak bóle głowy, brzucha, serca, których przyczyną są problemu natury psychologicznej.

Kiedy warto, abyś zgłosił się do psychoterapeuty?

 • Jeżeli doświadczasz w swoim życiu kryzysu,
 • Zmagasz się z lękiem,
 • Cierpisz z powodu depresji lub nerwicy,
 • Masz trudności w ułożeniu swoich relacji z innymi ludźmi,
 • Nie radzisz sobie ze złością smutkiem lub poczuciem winy,
 • Masz zaburzenia odżywiania,
 • Jesteś stale pod wpływem silnego stresu,
 • Masz zaburzenia somatyczne o podłożu psychicznym,
 • Chcesz lepiej poznać siebie i poprawić jakość swojego życia.

Metody pracy

W swojej pracy, jako psychoterapeuta, stosuję podejście integracyjne. Polega ono na wykorzystaniu różnych metod i technik terapeutycznych w zależności od problemów i potrzeb osób, które zwracają się do mnie o pomoc. Podczas wspólnych spotkań pomagam klientom odkryć oraz zmodyfikować schematy osobiste, które stanowią główne źródła zaburzeń. Schematy te składają się z tendencji umysłowych, czyli określonego sposobu myślenia i wyobrażenia o sobie, świecie i innych ludziach; tendencji emocjonalnych tzn. tego jak odczuwamy w danej sytuacji i behawioralnych dotyczących sposobu zachowania. Każdą z tych tendencji można zmodyfikować tak by w rezultacie wyzwolić się spod wpływu negatywnego schematu i pozbyć się problemu. Aby tego dokonać jako psychoterapeuta, opieram się na założeniu,  że zmiany w życiu moich klientów dokonują się dzięki:

 • Relacji terapeutycznej, której podstawą jest poczucie bezpieczeństwa, empatyczne zrozumienie i akceptacja,
 • Skontaktowaniu się z utrwalonymi śladami minionych zdarzeń, które mogą w negatywny sposób wpływać na aktualne funkcjonowanie,
 • Modyfikacji sposobu myślenia, które wzmacnia pozytywne przekonania i pozwala uwolnić się od tych niekorzystnych,
 • Pogłębieniu kontaktu z emocjami i przepracowaniu problemowych doświadczeń,
 • Uzyskaniu wglądu i zrozumienia przyczyn zjawisk psychicznych wpływających na nasze zachowanie,
 • Rekonstrukcji narracji osobistych czyli wewnętrznej opowieści na własny temat, która może wzbudzać bolesne uczucia, destrukcyjne przekonania oraz prowadzić do podejmowania niewłaściwych wyborów,
 • Inspirowaniu i wzmacnianiu aktywności, która będzie przyczyniała się do pozytywnych zmian w życiu.

 

TAG: Dagmara Bułach, psychoterapeuta, Łódź, wsparcie psychoterapeutyczne