Dagmara Bułach
psychoterapeuta, psycholog Łódź
telefon : 509316687
e-mail : dagmara.bulach@gmail.com

Pierwsze spotkanie z psychologiem to konsultacja, na której pacjent opowiada na czym polega jego kłopot, z czego jego zdaniem on wynika i jak radzi sobie na co dzień. Psychoterapeuta dokonuje wstępnej diagnozy i proponuje dalsze postępowanie. Może to być psychoterapia indywidualna, grupowa, lub rodzinna. Może również zaproponować skorzystanie z pomocy innego specjalisty np. psychiatry, jeśli uzna to za lepsze rozwiązanie dla osoby zgłaszającej swój problem. Jeżeli zarówno pacjent jak i terapeuta podejmą decyzję o rozpoczęciu psychoterapii zawierana jest ustna umowa, tzw. kontrakt, który dotyczy częstotliwości i terminu spotkań, zasad kontaktowania się z terapeutą pomiędzy sesjami, zasad odwoływania sesji, sposobu płacenia, przewidywanego czasu trwania terapii i przede wszystkim celu jaki klient chciałby osiągnąć.